Title: MÉ MÍSTO JE TENTO SVĚT
Other Titles: MY PLACE IS THIS WORLD
Authors: Lohacz, René
Advisor: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Referee: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28232
Keywords: létaní;horkovzdušný balón;loď;vzduch
Keywords in different language: flying;hot air balloon;ship;air
Abstract: Létaní lidstvo fascinuje už od nepaměti. Od dob, kdy si člověk začal podmaňovat přírodu svou tvůrčí činností, vzniklo mnoho pokusů o vzlet. Když lidstvo zákon přitažlivosti pokořilo, začala se vyrábět první letadla poháněná motorem. V dnešní době je věda a technika na takové úrovni, že tato tvůrčí touha vzlétnout v člověku prakticky zanikla. Dnes není problém dojet na letiště a prolétnout se. Cílem mé bakalářské práce je vrátit se zpět k počátku bádaní a pokusit se překonat zákon přitažlivosti. Vytvořením objektu, který bude schopen létat vzduchem.
Abstract in different language: Flying humanity has fascinated since time immemorial. Since the time when man began to subdue nature through his creative activity, many attempts to take off have taken place. When humanity humiliated the law of attraction, it began to produce the first engine-powered aircraft. Nowadays, science and technology are at such a level that this creative desire to take off in man virtually disappears. Today is not the problem to get to the airport and fly through. The aim of my bachelor thesis is to get back to the beginning of the research and try to overcome the law of attraction. By creating an object that will be able to fly through the air.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC final.pdfPlný text práce10,44 MBAdobe PDFView/Open
Lohacz_v.pdfPosudek vedoucího práce390,28 kBAdobe PDFView/Open
Lohacz_o.pdfPosudek oponenta práce415,45 kBAdobe PDFView/Open
Lohacz.pdfPrůběh obhajoby práce414,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.