Title: Má mysl je jako stěhovaví ptáci
Other Titles: My mind is like a bird of passage
Authors: Šafrová, Karolína
Advisor: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Referee: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28234
Keywords: muž;figura;ženy;obrazy;malba;uzavřená místnost;barvy
Keywords in different language: man;figure;women;pictures;painting;closed room;colors
Abstract: Instalace se skládá z více částí, má vytvořit jeden dějový celek, jednu prostorovou realizaci. Objekt se tedy nachází v interiéru. První plán instalace je místnost bez oken s dveřmi. Uvnitř se nachází prostor, kde je dominujícím a hlavním článkem postava staršího, neduživého muže, působícího že není ve zcela vyrovnaném psychickém stavu.Je záměrně ponuré černé barvy a stojí v místnosti utvořené z maleb, které představují tapety a plakáty které si "sám" do svého prostoru vylepil. Obrazy žen, jsou mrzákovi modly, jeho závislost. Malby obsahují pouze ženská, zcela odhalená těla, v různých polohách a pozicích. Záměrně jsem u žen potlačila anatomii, předsadila sexuální prvky a u některých obrazů jsem se snažila stylizací docílit tapetový vzor. Pokoj z obrazů kolem postavy muže není nijak čistě, nebo přehnaně důkladně sestavován, nekladla jsem přílišný důraz na tvar, ale na účel a hlavně na to vytvořit uzavřený soukromý prostor kolem figury.
Abstract in different language: The multi-part installation is intended to create one single story, one spatial realization. The object is located indoor. The first installation plan was a room with no windows and doors. Inside, there is a space where the dominant part is a body of a elderly man, who is not psychologically sane. Its intended to be dark colored and the room is full of paintings, which look like tapestry, which the man put there himself. The paintings of women are the man's idols, his addition. The paintings are only women, completely naked, in different positions and situations. Intentionally, the anatomy of the women has been suppressed; highlighting the sexual elements and some paintings have been stylized as a tapestry. The room full of paintings around the body of the elderly man is not cleanly or consistently created, I did not put emphasis on the shape, but on the purpose of creating a closed and intimate area around the figure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC Karolina Safrova.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Safrova_v.pdfPosudek vedoucího práce366,48 kBAdobe PDFView/Open
Safrova_o.pdfPosudek oponenta práce474,49 kBAdobe PDFView/Open
Safrova.pdfPrůběh obhajoby práce435,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.