Title: Využití aktivizačních metod v rámci výuky tématu "Poruchy příjmu potravy" na SŠ
Other Titles: Use of activation methods in teaching the topic "Eating disorders" for secondary school
Authors: Mrázová, Lucie
Advisor: Vágnerová Petra, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28284
Keywords: poruchy příjmu potravy;výukové metody;aktivizační metody;didaktický manuál;dotazník
Keywords in different language: eating disorders;teaching methods;activation methods;didactic manual;questionnaire
Abstract: Cílem diplomové práce bylo zpracovat problematiku poruch příjmu potravy a její výuky na SŠ. Pro návrhy jednotlivých aktivit byly zvoleny aktivizační metody. Vytvořené návrhy byly ověřeny v praxi a výsledky zpracovány a zhodnoceny. Pro učitele SŠ vznikl didaktický manuál, který mohou využít při výuce tématu poruch příjmu potravy v předmětu biologie nebo výchovy ke zdraví. Tématické zařazení problematiky je v souladu s RVP. Po zpracování a zhodnocení výsledků z dotazníkového šetření vyplývá, že využití aktivizačních metod bylo efektivní. U všech studentů došlo k rozšíření znalostí v problematice poruch příjmu potravy.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis was to work on problems of eating disorders and its teaching at secondary schools. Activation methods were selected for action suggestions. The created suggestions were validated in practice and the results processed and evaluated. A didactic manual was developed for teachers of secondary schools, which can be used to teach the topic of eating disorders in the subject of biology or health education. The thematic classification of the issue is in line with the FEP. After processing and evaluating the results from the questionnaire survey shows, that the use of activation methods was effective. All students have been expanding their knowledge of eating disorders.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Bc. Lucie Mrazova.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Mrazova V.pdfPosudek vedoucího práce536,15 kBAdobe PDFView/Open
Mrazova O.pdfPosudek oponenta práce570,85 kBAdobe PDFView/Open
Mrazova P.pdfPrůběh obhajoby práce265,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.