Title: Vliv zinku a mědi na fenotyp sladkovodní řasy Desmodesmus armatus
Other Titles: The influence of copper and zinc on the phenotype of the freshwater alga Desmodesmus armatus
Authors: Šnebergerová, Markéta
Advisor: Cholevová Veronika, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28285
Keywords: desmodesmus armatus;fenotypová plasticita;měď;scenedesmaceae;těžké kovy;zinek
Keywords in different language: copper;desmodesmus armatus;heavy metals;scenedesmaceae;phenotypic plasticity;zinc
Abstract: Cílem diplomové práce bylo sledovat vliv dvou vybraných těžkých kovů zinku a mědi na fenotyp sladkovodní zelené řasy Desmodesmus armatus v laboratorních podmínkách. V průběhu experimentu byly sledovány a zdokumentovávány reakce předem stanovených parametrů cenobia, a to: šířka a výška jedné buňky v cenobiu, šířka celého cenobia, rozpětí ostnů v rámci jedné krajní buňky, rozpětí ostnů mezi krajními buňkami a délka ostnů. Všechna data byla statisticky zpracována a vyhodnocena. Výsledky naznačují, že působením zinečnatých i měďnatých iontů docházelo ke snížení počtu buněk v cenobiu. Použité koncentrace dvoumocného zinku i dvoumocné mědi neměly vliv na změnu parametrů buněk a cenobia D. armatus.
Abstract in different language: The aims of this master thesis were to observe the influence of two heavy metals zinc and copper on the phenotype of the freshwater green alga Desmodesmus armatus in laboratory conditions. During the experiment, predefined coenobial parameters were monitored and also documented: the cell width and cell height, the width of the entire cenobium, the spine span on the same coenobium cell, the spine span between two periferic cells and the lenght of a spine. All the data were statistically processed and evaluated, too. The results pointed out to the facts that the presence of zinc and copper ions in the culture medium reduced the number of cells in the cenobium. The influence of divalent zinc and divalent copper on cell and coenobial parameters of D. armatus was not observed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Snebergerova_25_final.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Snebergerova V.pdfPosudek vedoucího práce685,92 kBAdobe PDFView/Open
Snebergerova O.pdfPosudek oponenta práce882,55 kBAdobe PDFView/Open
Snebergerova P.pdfPrůběh obhajoby práce263,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.