Title: Plánování a řízení projektu inovace v IT
Other Titles: Planning and managing the project of innovation in IT
Authors: Beránek, Filip
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28305
Keywords: inovace;projekt;it;řízení;agilní řízení
Keywords in different language: innovation;project;it;management;agile management
Abstract: Diplomová práce pojednává o projektu inovace IT systémů v sektoru pojišťovnictví. Nejdříve jsou vysvětleny teoretické základy inovací, projektového managementu a specifik projektů v IT. Následuje praktická část, ve které jsou nejdříve popsána specifika vybraného projektu. Na specifika navazuje tvorba plánu projektu s plánem rizik a časovým plánem. Je popsán průběh části projektu a jeho iterací, ze kterých jsou v závěru vytvořena doporučení pro projekty podobné.
Abstract in different language: Master thesis is discussing about project of IT innovation in insurance field. At the beginning are explained theoretical basic of innovations, project management and specifics of IT projects. Then is coming practical part, where are explained specifics of chosen project. These specifics are related to project plan, risk plan and project schedule. Then there are describe individual parts of project and its iteration, from that raising recommendation which are mentioned at the end of master thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Beranek filip.pdfPlný text práce10,89 MBAdobe PDFView/Open
DP_Beranek_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
DP_Beranek_OP.PDFPosudek oponenta práce3,26 MBAdobe PDFView/Open
DP_Beranek.PDFPrůběh obhajoby práce2,46 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.