Title: Analýza a optimalizace procesů řízení kvality ve vybraném podniku
Other Titles: Analysis and optimization of quality management processes in selected company
Authors: Faifr, Adam
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28309
Keywords: analýza procesu;optimalizace procesu;řízení kvality;mezioperační kontrola;dmaic
Keywords in different language: process analysis;process optimization;quality management;in-process control;dmaic
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá analýzou a optimalizací procesů řízení kvality. V úvodní kapitole je charakterizován vybraný podnik. V následujících částech jsou popsány systémy řízení kvality, na jejichž základě jsou odvozeny konkrétní procesy řízení kvality v podniku. Práce dále pokračuje vymezením základních pojmů a charakteristik procesního přístupu řízení podniku a přístupům využívaným ke zlepšení procesů. Následně je představena metodika zlepšovacího cyklu DMAIC, která je v této práci využita k analýze a optimalizaci procesu mezioperační kontroly. V poslední kapitole jsou návrhy na základě kalkulace na provedení dílčích změn a přínosů plynoucích z (těchto) zlepšení vyhodnoceny.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the analysis and optimization of quality management processes. In the first chapter the selected company is introduced. Quality management systems, from which the particular quality management processes are derived, is described in the second chapter. The paper continues with defining the process management approach and process improvement approaches. Furthermore, the thesis focuses on the description of the methodology of the DMAIC process. Based on that, the analysis and optimization of inprocess control process can be inferred. In the final chapter all proposals for the process improvement are evaluated, where the costs and benefits of implementation of suggested changes are compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FAIFR_DP.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFView/Open
DP_Faifr_VP.PDFPosudek vedoucího práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
DP_Faifr_OP.PDFPosudek oponenta práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
DP_ Faifr.PDFPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.