Title: Agilní projektový management
Other Titles: Agile Project Management
Authors: Horák, Daniel
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Skalický Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28311
Keywords: agilní projektový management;projekt;analýza řízení projektu
Keywords in different language: agile project management;project;project management analysis
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na představení agilního projektového managementu, analýzu řízení projektů ve vybrané společnosti a následné vypracování doporučení pro užití dalších agilních technik v této společnosti. Společnost, vybraná pro zpracování této diplomové práce, se zabývá zejména implementací informačních systémů a souvisejícími konzultačními službami v automobilovém průmyslu. V první, teoretické, části práce jsou definována teoretická východiska projektového řízení a popsány jednotlivé agilní metodiky. Dále jsou uvedeny rozdíly mezi tradičním a agilním projektovým managementem a související výhody a nevýhody agilního způsobu řízení projektů. V druhé části je stručně představena vybraná společnost a je provedena analýza způsobu řízení projektů, konkrétně zavedení systému pro pokročilé plánování. Analyzovaný způsob je porovnán s agilním způsobem řízení projektů a jsou navrženy další agilní techniky, které by bylo možné v řízení projektů používat.
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on introduction of agile project management, analysis of current project management in a selected company and determination of agile techniques which could be also employed in this company. The company selected for this analysis deals with implementation of information systems and related consultancy services mostly for automotive, manufacturing and logistics companies. The first part of the thesis includes theoretical bases of the project management and description of some particular agile methodologies. Furthermore, there are listed differences between traditional and agile project management and the related advantages and disadvantages thereof. The practical part begins with a brief introduction of the selected company and continues with the analysis of project management. The current project management is then compared to the agile techniques and consequently some additional techniques are recommended for further implementation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Horak_Daniel.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
DP_Horak_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
DP_Horak_OP.PDFPosudek oponenta práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
DP_Horak.PDFPrůběh obhajoby práce1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.