Title: Analýza logistických procesů
Other Titles: Analysis of the logistics processes
Authors: Plšková, Alena
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hromádka Vladimír, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28326
Keywords: logistika;dodavatelskoodběratelský řetězec;analýza procesů;zlepšování procesů;value stream mapping;skladování;interní manipulace;oee;lean;line balancing.
Keywords in different language: logistics;supply chain;analysis of processes;improvement of processes;storaging;internal manipulation;value stream mapping;oee;lean;line balancing.
Abstract: Tato práce řeší logistické procesy ve vybrané výrobní společnosti působící v automobilovém průmyslu. Zvolené procesy byly detailně analyzovány a popsány pomocí metod a nástrojů používaných k analýzám a optimalizaci procesů. K tomu bylo mimo jiné využito analýzy hodového toku, analýzy informačních toků či měření parametrů jednotlivých procesů. Práce popisuje současný stav procesů ve firmě a částečně navrhuje možná optimalizační řešení. Vytvořené analýzy slouží k podpoře řízení, rozhodování a jako podklad pro současné i budoucí zlepšování procesů ve firmě.
Abstract in different language: This thesis is describing a logistics processes in a production company in automotive industry. Selected processes were detailed analysed and described. As tools were used value and information stream analysis, or measuring of processes. Thesis is describing current situation in the company and gives proposals for some possible optimisations. Created analysis can be used as a support for management for decision making and are materials for improvements of the processes in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Alena Plskova.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
DP_Plskova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
DP_Plskova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
DP_Plskova.PDFPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28326

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.