Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIrcingová Jarmila, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠlechtová sojková, Olga
dc.contributor.refereeNosková Marta, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-6
dc.date.accessioned2018-01-15T15:07:47Z-
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2018-01-15T15:07:47Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier71706
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28331
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou stavu změnového řízení ve společnosti ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Na základě vytvořené analýzy jsou ve spolupráci s vedením společnosti navrhnuty zásahy do aktuálního stavu procesů a na závěr je vyhodnocen přínos revize změnového řízení. Optimalizace vybraného podnikového procesu je zpracována s využitím softwarové podpory nástroje ARIS a metodiky BPMN. První část práce je věnována společnosti ŠMT a.s. a jejím produktům. Další část je věnovaná analýze současného stavu, kterou následují jednotlivé kroky optimalizace. Výsledný nově navržený stav je pak vyhodnocen nejen finančními, ale také nefinančními benefity. Celou práci pak uzavírá implementace nového řešení do každodenního chodu společnosti.cs
dc.format88 s. (140 585 znaků), 12 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanalýza business procesůcs
dc.subjectbpmncs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectprocesní mapacs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectzměnové řízenícs
dc.titleNávrh a optimalizace řízení změn ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeProposal and optimalization of change management in selected companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis describes analysis of state of change management in ŠKODA MACHINE TOOL a.s. company. Based on the analysis created together with company management interventions in the current process were proposed. The benefits of this process redesign are evaluated. The optimization of the chosen process is carried out using ARIS tool and BPMN process modelling. First part of the thesis focuses on the ŠMT a.s. products and company structure followed by analysis of current state and later description of the individual optimization steps. The benefits of the newly designed changes are evaluated for financial and other factors. The final step in this work is implementation of the new change in everyday life of the company.en
dc.subject.translatedbusiness process analysisen
dc.subject.translatedbpmnen
dc.subject.translatedprocess managementen
dc.subject.translatedprocess mapsen
dc.subject.translatedprojecten
dc.subject.translatedchange managementen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SlechtovaSojkova_K15N0029P.pdfPlný text práce9,29 MBAdobe PDFView/Open
DP_Slechtova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
DP_Slechtova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
DP_Slechtova Sojkova.PDFPrůběh obhajoby práce1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.