Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPlevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
dc.contributor.authorPivoňka, Lukáš
dc.contributor.refereeNosková Marta, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-2
dc.date.accessioned2018-01-15T15:07:46Z-
dc.date.available2017-3-28
dc.date.available2018-01-15T15:07:46Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier73137
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28337
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zjištěním celkových nákladů pro dodavatele, které s sebou přináší účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Na základě objasnění problematiky zadávacího řízení z pohledu legislativy je provedena analýza vybraného vzorku veřejných zakázek. Následně jsou analyzovány veškeré náklady související s podáním nabídky na veřejnou zakázku a porovnány moţnosti prokázání kvalifikace z nákladového hlediska. Výstupem práce je zjištění celkových nákladů na účast v zadávacím řízení a jejich porovnání s hodnotou veřejné zakázky a dalšími ukazateli.cs
dc.format70 s. (104 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectveřejná zakázkacs
dc.subjectzadávací řízenícs
dc.subjectnáklady na veřejnou zakázkucs
dc.subjectprokazování kvalifikacecs
dc.subjectstatistická analýzacs
dc.subjectkalkulace nákladůcs
dc.titleNáklady účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku z pohledu dodavatelecs
dc.title.alternativeCosts of participation in the tender for a public contract from perspective of supplieren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the diploma thesis is to focus on finding out the total costs for suppliers which brings itself a taken part in award of public contracts. For clarification of the problems within award of public contracts from the view of legislation is done an analysis of chosen sample within public contracts. Afterwards, all the costs which are connected by a tendered offer for public contract are analysed and possibilities are compared by proofing qualification requirements from the view of costs. Main point of the thesis is to find out the total costs for the participation in award of public contracts and also comparing themselves with the value of public contract and other indicators.en
dc.subject.translatedpublic contracten
dc.subject.translatedaward of public contractsen
dc.subject.translatedcosts of a public contracten
dc.subject.translatedproof of qualificationen
dc.subject.translatedstatistical analysisen
dc.subject.translatedcostingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pivonka 2017.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
DP_Pivonka_OP.PDFPosudek oponenta práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
DP_Pivonka_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
DP_Pivonka.PDFPrůběh obhajoby práce1,05 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28337

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.