Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
dc.contributor.authorLukešová, Romana
dc.contributor.refereeŠkvain Petr, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-1-16
dc.date.accessioned2018-01-15T15:08:03Z-
dc.date.available2015-5-15
dc.date.available2018-01-15T15:08:03Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier65779
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28377
dc.description.abstractPráce je zaměřena na vyšetřování sériových vražd. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část pojednává obecně o vraždě a vrahovi a následně je rozebrán pachatel, se kterým souvisí také motiv a způsob páchání sériových vražd a oběť trestného činu. Druhá část se zabývá vyšetřováním sériových vražd, tedy hlavně prací vyšetřovatelů a poslední část se zabývá podrobným rozborem případu z praxe. Celá práce je koncipována tak, aby na sebe jednotlivé části logicky navazovaly a ve výsledku tvořily jednotný celek.cs
dc.format76 s. (136 591 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsériová vraždacs
dc.subjectpachatelcs
dc.subjectoběťcs
dc.subjectmotivcs
dc.subjectdokazovánícs
dc.subjectvyhledávání stopcs
dc.subjectprofilovánícs
dc.titleVyšetřování sériových vraždcs
dc.title.alternativeInvestigation of serial murdersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis specializes in investigation of serial murders. Thesis is separated to three main parts. The first part is generally about murder and murderer, after that is analysed offender, which is connected with motive and way of committing serial murders and victim of criminal act. The second part is about investigation of serial murders, mostly about the work of investigators and the last part is about one case of serial murderer and his detailed analysis. The whole thesis is written, so that all parts were logical connected and in result they composed unitary entirety.en
dc.subject.translatedserial murderen
dc.subject.translatedoffenderen
dc.subject.translatedvictimen
dc.subject.translatedmotiveen
dc.subject.translatedproveen
dc.subject.translatedsearching for trailsen
dc.subject.translatedprofilingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Romana Lukesova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Lukesova.pdfPrůběh obhajoby práce71,96 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Lukesova.pdfPosudek oponenta práce138,32 kBAdobe PDFView/Open
posudek Lukesova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce143,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.