Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGolčáková, Bohuslava
dc.contributor.authorKohutová, Šárka
dc.contributor.refereeUrieová, Libuše
dc.date.accepted2012-05-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:30:11Z-
dc.date.available2011-04-28cs
dc.date.available2013-06-19T06:30:11Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier45800
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2843
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na překlad vybraných webových stránek z ruského do českého jazyka. Vybrané texty jsou rozebrány z lexikálního, syntaktického a morfologického hlediska. V práci jsou popsány použité překladové transformace a jsou uvedeny příklady užití. Práce se dále zaměřuje na charakteristiku kongresového cestovního ruchu a pozornost je též věnována Moskvě a to především z obchodního hlediska. Přílohu práce tvoří originální ruský text a fotogalerie.cs
dc.format93 s. (94 562 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanalýza textucs
dc.subjectkongresový cestovní ruchcs
dc.subjectMoskvacs
dc.subjectpřekladcs
dc.subjectpřekladatelské postupycs
dc.subjectruská ekonomikacs
dc.subjectteorie překladucs
dc.subjectwebové stránkycs
dc.titlePřeklad webových stránek hotelu Crowne Plaza v Moskvěcs
dc.title.alternativeTranslation of website - hotel Crowne Plaza in Moscowen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra slovanských jazykůcs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis is focused on translation of chosen website from Russian to Czech language. Extracted texts are analysed from lexikal, syntactical and morphological viewpoint. Thesis describes used translation methods and gives an exaple of their application. Thesis also focuses on characteristic of congress tourism and attention is paid to Moscow primarily from business viewpoint. Appendix of thesis includes original Russian text and photogallery.en
dc.subject.translatedtext analysisen
dc.subject.translatedcongress tourismen
dc.subject.translatedMoscowen
dc.subject.translatedtranslationen
dc.subject.translatedtranslation methodsen
dc.subject.translatedRussian economyen
dc.subject.translatedtranslation theoryen
dc.subject.translatedwebsiteen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Sarka Kohutova - 2012.pdfPlný text práce11,73 MBAdobe PDFView/Open
File0024.PDFPosudek vedoucího práce733,4 kBAdobe PDFView/Open
File0025.PDFPosudek oponenta práce541,03 kBAdobe PDFView/Open
File0026.PDFPrůběh obhajoby práce177,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.