Název: Překlad odborného textu z oblasti poskytování služeb s podrobným komentářem a překladovým slovníkem
Další názvy: Translation of Selected Text from the Field of Services with Detailed Commentary and Glossary
Autoři: Romanová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Urieová, Libuše
Oponent: Golčáková, Bohuslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2844
Klíčová slova: překlad;lázně Kislovodsk;penzion;sanatorium;analýza textu;překladatelský postup;ekvivalence;překladové transformace;překladatelský komentář;lexika;morfologie;syntax
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;Kislovodsk spa town;guesthouse;sanatorium;text analysis;translation process;equivalence;translation transformation;commentary;lexical level;morphological leves;syntactic level
Abstrakt: Úkolem této bakalářské práce je překlad ruského odborného textu z oblasti poskytování služeb. Výchozí text je nabídkou ubytovacích a lázeňských zařízení lázeňského města Kislovodsk. Po úvodní části následuje analýza výchozího textu, která zahrnuje obecné informace o textu a rozbor na lexikální, morfologické a syntaktické úrovni. Další kapitola teoreticky pojednává o překladu, překladatelských postupech a ekvivalenci. Čtvrtou kapitolu představuje překlad, který je následně podrobně rozebrán v komentáři. Přílohy obsahují překladový slovník a výchozí text.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis is a translation of Russian technical text from the field of services. The source text is an offer of accomodation and spa services in the spa town Kislovodsk. The preamble is followed by the source text analysis, which contains the general information of the text and the analysis on lexical, morphological and syntactical level. The next chapter discusses the translation theory, translation procedures and equivalency. The fourth chapter is the transtation which is than analyzed in detailed commentary. The appendices include glossary and the original text.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP LENKA ROMANOVA.pdfPlný text práce901,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0015.PDFPosudek vedoucího práce584,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0016.PDFPosudek oponenta práce814,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0017.PDFPrůběh obhajoby práce173,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2844

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.