Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKřížek Daniel, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKrajčovičová, Petra
dc.contributor.refereeCharvát Petr, Prof. PhDr. DrSc.
dc.date.accepted2017-9-6
dc.date.accessioned2018-01-15T15:08:46Z-
dc.date.available2016-6-9
dc.date.available2018-01-15T15:08:46Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-27
dc.identifier70583
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28460
dc.description.abstractTato práce se soustředila na popis vývoje islamologie jako obor, který byl již řadu let součástí orientálních studií. Autorka se věnovala vývoji od raných počátků, hlavních center orientalismu v Evropě. Práce je rozdělena do kapitol podle evropských zemí, ve kterých byl prováďen výzkum týkající se oblasti Středního východu. Dále práce rozebírá orientalistická centra, hlavní učence a jejich tvorbu. V každé kapitole byl vybrán jeden hlavní autor a jeho stěžejní dílo. Práce je především odborným úvodem k rozvoji oboru orientálních studií a islamologie. Dalším přínosem práce je také seznam nejvýznamnějších autorů a jejich děl, který je obsažen v textové příloze na konci práce.cs
dc.format90 s. (170 838 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectislamologiecs
dc.subjectorientalistikacs
dc.subjectvývojcs
dc.subjectzahraniční orientalistikacs
dc.subjectčeská orientalistikacs
dc.titleVývoj islamologie v západních zemích od 2. poloviny 19. století do 1. poloviny 20. stoletícs
dc.title.alternativeIslamology development in Western countries since the 2nd half of the 19th century to the 1st half of the 20th centuryen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work has focused on the description of the development of Islamology as a field which has been part of Oriental Studies for many years. The author has devoted herself to development from the early beginnings, the main centers of orientalism in Europe. The work is divided into chapters by countries in which research has been conducted concerning the Middle East region. These research centers are further focused on the main scholars and their works. In each chapter, one main author and his masterpiece was selected, which the author focused a little more in detail. The work is primarily a professional introduction to the development of the field of Oriental Studies and Islamology. The main contribution of the work is also the list of the most important authors and their works, which is included in the text supplement at the end of the thesis.en
dc.subject.translatedislamologyen
dc.subject.translatedorientalismen
dc.subject.translateddevelopmenten
dc.subject.translatedforeign orientalismen
dc.subject.translatedczech orientalismen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Krajcovicova Petra.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Krajcovicova.PDFPrůběh obhajoby práce89,46 kBAdobe PDFView/Open
Krajcovicova-V.PDFPosudek vedoucího práce164,28 kBAdobe PDFView/Open
Krajcovicova-O.pdfPosudek oponenta práce310,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.