Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPecha Lukáš, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPatera, Jan
dc.contributor.refereeŠašková Kateřina, Mgr. Th.D.
dc.date.accepted2017-6-8
dc.date.accessioned2018-01-15T15:08:45Z-
dc.date.available2016-6-9
dc.date.available2018-01-15T15:08:45Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-28
dc.identifier70592
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28464
dc.description.abstractTato práce se zabývá politickým vývojem a vnitřní strukturou staroakkadského státu a obrazem jeho panovníků v pozdější mezopotamské literatuře. V rámci popisu historického vývoje je věnována pozornost etnickým a politickým poměrům soudobé Mezopotámie. Popis vnitřní struktury státu se zaměřuje na činnost administrativního aparátu, státní správu a ekonomiku. Práce se zakládá na primárních pramenech (královské nápisy a administrativní záznamy), doplněných o sekundární prameny.cs
dc.format73 s. (114 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsargoncs
dc.subjectnarám-síncs
dc.subjectstaroakkadský státcs
dc.subjectbabylóniecs
dc.subjectmezopotámiecs
dc.subjectstarověkcs
dc.subjectpolitické dějinycs
dc.titleStaroakkadský stát: Politický vývoj a vnitřní strukturacs
dc.title.alternativeThe Old Akkadian Empire: Political development and inner structureen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the political development and the internal structure of the Akkadian Empire and the image of its rulers in later Mesopotamian literature. As part of the description of historical development, attention is paid to the ethnic and political conditions of contemporary Mesopotamia. The description of the internal structure focuses on activities of the administrative apparatus, state administration and economy. The thesis is based on primary sources (royal inscriptions and administrative records) supplemented with secondary sources.en
dc.subject.translatedsargonen
dc.subject.translatednaram-sinen
dc.subject.translatedakkadian empireen
dc.subject.translatedbabyloniaen
dc.subject.translatedmesopotamiaen
dc.subject.translatedancient historyen
dc.subject.translatedpolitical historyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Patera_Jan.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Patera.PDFPrůběh obhajoby práce78,41 kBAdobe PDFView/Open
V-Patera.pdfPosudek vedoucího práce207,24 kBAdobe PDFView/Open
O-Patera.pdfPosudek oponenta práce294,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28464

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.