Title: Zobrazení Blízkého východu v americké kinematografii po roce 2000
Other Titles: Depiction of Middle East in American cinematography since 2000
Authors: Merta, Martin
Advisor: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28465
Keywords: blízký východ;film;americký sniper;argo;labyrint lží;mariňák;zelená zóna
Keywords in different language: middle east;movie;american sniper;argo;body of lies;jarhead;green zone
Abstract: Diplomová práce popisuje zobrazení Blízkého východu v pěti amerických filmech. Vybrané filmy jsou Americký sniper od Clinta Eastwooda, Argo od Bena Afflecka, Labyrint lží natočený Ridley Scottem, Mariňák Sama Mendese a Zelená zóna od Paula Greengrasse. Práce popisuje prostředí Blízkého východu, jeho postavy a zvukovou stopu ve všech pěti filmech. U popisu blízkovýchodního prostředí a postav jsou v práci přiloženy snímky obrazovky.
Abstract in different language: Movies about the Middle East have the power to actually create our opinions about the region. The selected films are American Sniper by Clint Eastwood, Argo by Ben Affleck, Body of Lies by Ridley Scott, Jarhead by Sam Mendes, and Green Zone by Paul Greengrass. The thesis focuses on the surroundings, characters, and audio track and compares these elements between the individual films. Each description is followed by a screenshot of the object described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ Merta.pdfPlný text práce10,05 MBAdobe PDFView/Open
Merta.PDFPrůběh obhajoby práce91,26 kBAdobe PDFView/Open
V-Merta.pdfPosudek vedoucího práce202,21 kBAdobe PDFView/Open
O-Merta.pdfPosudek oponenta práce242,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.