Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUrieová, Libuše
dc.contributor.authorPetridesová, Ria
dc.contributor.refereeGolčáková, Bohuslava
dc.date.accepted2012-05-28
dc.date.accessioned2013-06-19T06:30:17Z-
dc.date.available2011-04-28cs
dc.date.available2013-06-19T06:30:17Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier45806
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2846
dc.description.abstractHlavním úkolem této bakalářské práce je přeložit webové stránky Věznice Horní Slavkov z češtiny do ruštiny. Výchozí text obsahuje představení věznice. Po úvodní části následuje analýza výchozího textu, součástí které je obecná charakteristika textu a dále jeho rozbor z lexikálního, morfologického a syntaktického hlediska. Další kapitola je věnovaná teoretickému pojednání o překladatelském procesu, ekvivalenci a překladatelských transformacích. Následující kapitolu představuje samotný překlad a za ním pokračuje překladatelský komentář s popsanými překladatelskými transformacemi a uvedenými konkrétními příklady. Přílohy obsahují česko-ruský překladový slovník, výchozí text v plném znění a fotografie.cs
dc.format96 s. (70 350 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřekladcs
dc.subjectpřekladatelský postupcs
dc.subjectpřekladatelské transformacecs
dc.subjectteorie překladucs
dc.subjectekvivalencecs
dc.subjectslovníkcs
dc.subjectvěznicecs
dc.subjectanalýza výchozího textucs
dc.subjectlexikacs
dc.subjectmorfologiecs
dc.subjectsyntaxcs
dc.titlePřeklad webových stránek Věznice Horní Slavkov z češtiny do ruštiny s podrobným komentářem a překladovým slovníkem.cs
dc.title.alternativeTranslation of Horní Slavkov Prison Websites from Czech to Russian with a Detailed Commentary and Glossaryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra slovanských jazykůcs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the bachelor thesis is a translation of Horní Slavkov Prison websites from Czech to Russian. The source text provides presentation of prison. After the preamble the analysis of source text, which contains a general characterization of the text and analysis on lexical, morphological and syntactical level, follows. The next chapter is devoted to a theoretical treatise about translation process, equivalence and translation procedures. The following chapter comprises Russian translation and translation commentary with described procedures and demonstrated examples. The appendices include dictionary, an unabridged Czech text and photographs.en
dc.subject.translatedtranslationen
dc.subject.translatedtranslation processen
dc.subject.translatedtranslation proceduresen
dc.subject.translatedtranslation theoryen
dc.subject.translatedequivalenceen
dc.subject.translateddictionaryen
dc.subject.translatedprisonen
dc.subject.translatedanalysis of source texten
dc.subject.translatedlexiconen
dc.subject.translatedmorphologyen
dc.subject.translatedsyntaxen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2012 - Ria Petridesova.pdfPlný text práce967,98 kBAdobe PDFView/Open
File0012.PDFPosudek vedoucího práce576,56 kBAdobe PDFView/Open
File0013.PDFPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
File0014.PDFPrůběh obhajoby práce386,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.