Title: Modelování růstu a regenerace jaterní tkáně
Authors: Kasl, Dominik
Advisor: Rohan Eduard, Prof. Dr. Ing. DSc.
Referee: Lukeš Vladimír, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28486
Keywords: růst;regenerace;teorie porézních médií;jaterní parenchym;metoda přímek.
Keywords in different language: growth;regeneration;theory of porous media;liver tissue;method of lines
Abstract: V této bakalářské práci jsme se zabývali růstem a regenerací jaterního parenchymu. Jejím cílem bylo nejprve seznámit se s anatomií a funkcí jaterního parenchymu. Představit známé principy jaterního růstu a regenerace. Dále bylo úkolem práce seznámit se s teorií porézních prostředí a její aplikací v termodynamických a biomechanických úlohách. V práci byl sestaven a následně diskutován model popisující růst a regeneraci jaterního parenchymu, který byl sestaven právě pomocí teorie porézních prostředí. V závěru práce byl navržen postup numerického řešení této úlohy.
Abstract in different language: In this bachelor's thesis, a growth and regeneration of liver tissue was presented and discussed. The main purpose of this work was to, firstly, gather information about anatomy and main functions of liver, secondly, gather information about theory of porous media a it's application in thermodynamic's and biomechanic's problems. An existing model, based on theory of porous media, simulating growth and regeneration of liver tissue was introduced and discussed. Last but not least a numeric solution to this model was proposed based on method of lines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kasl.pdfPlný text práce5,08 MBAdobe PDFView/Open
Kasl_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce647,53 kBAdobe PDFView/Open
Kasl_oponent.pdfPosudek oponenta práce548,09 kBAdobe PDFView/Open
Kasl_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce204,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.