Title: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu hotelu o 4 podlažích
Authors: Ašenbrener, Michal
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Čejka Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28487
Keywords: hotel tyrol;projektová dokumentace;technické zařízení budov tzb;stavební povolení;požární bezpečnost pb;podlaží;sloup;průvlak;deska;pokoje;sauna;konstrukční systém;bílá vana
Keywords in different language: keywords: tyrol hotel;project documentation;technical equipment of buildings - tzb;building permit;fire safety - pb;floors;pillar;girder;board;rooms;sauna;construction system;white bath
Abstract: Náplní bakalářské práce je projekt na výstavbu pětipodlažního hotelového komplexu, včetně jednoho podzemního podlaží s parkovacími místy. Zabývám se ve své práci návrhem dispozičního řešení, statickými výpočty hlavních nosných konstrukcí (stropních křížem vyztužených železobetonových desek, průvlaků a nejvíce namáhaných sloupů). Pro určení zatěžovacích stavů jsem použil program Fin2D. Součástí práce je celková výkresová dokumentace, kterou jsem vypracoval v programu AutoCAD 2012, vizualizaci jsem vytvořil v programu ArchiCAD 19.0.0. Objekt má tvar obdélníku s vlnitými balkóny. V komplexu se mimo hotelových pokojů nachází také vstupní recepce, lobby bar, obchod se suvenýry, posilovna, wellness (sauna se zázemím) a stavebně oddělená kuřárna.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with a construction project of a five-storey hotel complex, including one underground floor with a parking lot. The thesis is focused on the layout solution, static calculations of the main supporting structures (ceiling cross-reinforcedeam concrete slabs, girders and the most stressed columns). I used the Fin2D program to determine load cases. A part of the work is the overall drawing documentation I developed in AutoCAD 2012, I created the visualization in ArchiCAD 19.0.0. The object has the shape of a rectangle with corrugated balconies. In the complex there is also an entrance reception, a lobby bar, a souvenir shop, a gym, a wellness area (sauna with facilities) and a separate smoking room.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc.prace_Hotel_Tyrol_Asenbrener.pdfPlný text práce17,11 MBAdobe PDFView/Open
Asenbrener_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce471,11 kBAdobe PDFView/Open
Asenbrener_oponent_1.pdfPosudek oponenta práce955,05 kBAdobe PDFView/Open
Asenbrener_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce174,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.