Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVejvara Luděk, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorJablončík, Jan
dc.contributor.refereeHájková Eva, Ing.
dc.date.accepted2017-6-26
dc.date.accessioned2018-01-15T15:08:59Z-
dc.date.available2016-10-10
dc.date.available2018-01-15T15:08:59Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-31
dc.identifier72786
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28489
dc.description.abstractTato bakalářská práce je řešena jako zjednodušená dokumentace pro stavební povolení stavby dle vyhlášky 499/2006 ve znění novely č.62/2013 Sb. Předmětem práce je vypracování projektu penzionu s apartmány, řešené jako ucelené byty. Práce obsahuje technickou zprávu, výkresovou část se stavebním a technickým řešením a statické výpočty vybraných konstrukcí.cs
dc.format78 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdokumentace pro stavební povolenícs
dc.subjectpenzioncs
dc.subjectapartmánycs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectstavba ve svahucs
dc.subjectpěnosklocs
dc.subjectzákladová železobetonová deskacs
dc.titleZpracování projektové dokumentace pro stavbu penzionu a partmánycs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is solved as a simplified dokumentation for a building permit according to decree No. 499/2006. The subject of the thesis is the elaboration of a project of guesthouse with apartmens, solved as complete flats. The work contains a technical report, a drawning part with architectural and technical solutions of selected constructions.en
dc.subject.translateddocumentation for building permiten
dc.subject.translatedguesthouseen
dc.subject.translatedapartmensen
dc.subject.translatedreinforced concreteen
dc.subject.translatedfoamglasen
dc.subject.translatedbuilding on a slopeen
dc.subject.translatedreinforced concrete baseplateen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_Jan_Jabloncik_komplet.pdfPlný text práce12,72 MBAdobe PDFView/Open
Jabloncik_vedouci_1.pdfPosudek vedoucího práce498,69 kBAdobe PDFView/Open
Jabloncik_oponent_1.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Jabloncik _prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce228,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.