Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl Petr, Ing.
dc.contributor.authorMartínková, Nicole
dc.contributor.refereeBoháč František, Ing.
dc.date.accepted2017-6-27
dc.date.accessioned2018-01-15T15:08:58Z-
dc.date.available2016-10-10
dc.date.available2018-01-15T15:08:58Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-31
dc.identifier72802
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28491
dc.description.abstractVe své bakalářské práci navrhuji stavební projekt Volnočasového centra. Zaměřuji se na funkční dispozici objektu, který bude mít polyfunkční využití. Část stavby bude postavena z ocelových modulů a druhou část stavby budou tvořit prefabrikované sloupy s dřevěnými vazníky. Cílem mé bakalářské práce je vytvoření architektonického a technického řešení projektu určeného ke stavebnímu povolení dle platných norem ČSN EN. Důraz je kladený na funkčnost stavby a bezpečnost jejich uživatelů. Výkresy jsou zpracovány v programu AutoCAD 2016. Statické modely a výpočty jsou provedeny v programu FIN EC a FIN GEO.cs
dc.format200 s. (95408 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvolnočasové centrumcs
dc.subjectpolyfunkční budovacs
dc.subjectarchitektonický návrhcs
dc.subjectstatické posouzenícs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectstavební povolenícs
dc.titleProjekt - Volnočasové centrumcs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy bachelor thesis is about designing a project of an Activity center. I aim at functional disposition of the object that will have a polyfunctional usage. Part of the building is going to be build from steel modul and the other part of the building is going to be made of prefabricated pillar and wooden truss. The aim of the thesis is creating an architectonic and technical solution of the project that is determined to building permition according to the norm of ČSN EN. I emphasize the function of the building and safety of people that will use it. The designs are made in the program AutoCAD 2016. Statistical models and calculations are made in programs FIN EC and FIN GEO.en
dc.subject.translatedfreeactivity centrumen
dc.subject.translatedmultifunctional buildingen
dc.subject.translatedarchitectural designen
dc.subject.translatedstatic validationen
dc.subject.translatedproject documentationen
dc.subject.translatedconstruction permiten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE_MARTINKOVA NICOLE.pdfPlný text práce42,83 MBAdobe PDFView/Open
Martinkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,55 kBAdobe PDFView/Open
Martinkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce321,74 kBAdobe PDFView/Open
Martinkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce221,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.