Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl Petr, Ing.
dc.contributor.authorKapoun, Martin
dc.contributor.refereeBoháč František, Ing.
dc.date.accepted2017-6-28
dc.date.accessioned2018-01-15T15:08:57Z-
dc.date.available2016-10-10
dc.date.available2018-01-15T15:08:57Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-31
dc.identifier72808
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28495-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním dokumentace pro zastřešení nabíjecí stanice pro elektromobilní dopravu se zázemím. Rozsah projektu odpovídá dokumentaci pro stavební povolení. Cílem práce je vypracování dokumentace pro stavební povolení se zaměřením zejména na statické posouzení vybraných ocelových konstrukcí dle platných norem ČSN EN a jejich příloh. Výpočetní model a jednotlivé zatěžovací stavy pro objekt zastřešení a objekt zázemí byly sestaveny a vypočítány za pomocí statického programu pro výpočet metodou konečných prvků DLUBAL RFEM5 a jeho přídavných modulů a dále GEO5 pro hlubinné zakládání. Výkresová část byla vytvořena v programu Autodesk Revit 2017, Autodesk AutoCAD 2018 a Rhinoceros 5. Tepelně technické posouzení bylo provedeno v programu tepelná technika 1D od společnosti DEKSOFT.cs
dc.format74 s. (81 084 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectocelová konstrukcecs
dc.subjectocelové prutycs
dc.subjectzastřešenícs
dc.subjectprojektová dokumentace pro stavební povolenícs
dc.subjectstatické posouzenícs
dc.subjectarchitektonický návrhcs
dc.subjectmembránová architekturacs
dc.subjectdlubalcs
dc.subjectrevitcs
dc.titleProjekt - zastřešení nabíjecí stanice pro elektromobilní dopravu se zázemímcs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor's thesis is to design a canopy over electric vehicle charging station and to design a building with its facilities around together with a project documentation. The scope of this work corresponds to a project documentation for the building permit. The main goal of the present paper is to elaborate a project documentation for the building permit with a focus to a structural calculation and analysis of selected steel members according to the valid standards ČSN EN and their national annexes. Structural models and load cases of the first object canopy and the second object facility were created in FEM software DLUBAL RFEM5 and its plugins and GEO5, software for deep foundations. All drawings and visualisations were made in Autodesk Revit 2017, Autodesk AutoCAD 2018 and Rhinoceros 5. Thermal-technical analysis was calculated in Tepelná technika 1D software made by DEKSOFT company.en
dc.subject.translatedsteel constructionen
dc.subject.translatedsteel membersen
dc.subject.translatedcanopyen
dc.subject.translatedproject documentation for the building permiten
dc.subject.translatedstructural analysisen
dc.subject.translatedarchitectural designen
dc.subject.translatedtensile architectureen
dc.subject.translateddlubalen
dc.subject.translatedreviten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kapoun_2017.pdfPlný text práce20,61 MBAdobe PDFView/Open
Kapoun_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce416,3 kBAdobe PDFView/Open
Kapoun_oponent.pdfPosudek oponenta práce323,85 kBAdobe PDFView/Open
Kapoun_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce198 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.