Title: Projekt - Tenisová hala z lepeného lamelového dřeva pro dva kurty se zázemím
Authors: Tábor, Miroslav
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28498
Keywords: projektová dokumentace pro stavební povolení;tenis;lepené lamelové dřevo;obloukový vazník;dřevěná skeletová konstrukce;architektonický návrh;statické posouzení
Keywords in different language: project documentation for the building permit;tennis;glued laminated timber;arched beam;timber frame construction;architectural design;structural analysis
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním dokumentace ke stavebnímu povolení pro stavbu "Projekt - Tenisová hala z lepeného lamelového dřeva pro dva kurty se zázemím". Cílem práce je vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení, dle platných ČSN EN. Hlavní náplň práce tvoří návrh a výpočet obloukové střešní konstrukce z lepeného lamelového dřeva a dalších nosných konstrukcí. Výkresovou část jsem zpracovával v programu Autodesk AutoCAD 2012 a statickou část v programech FIN EC, FIN GEO a AGROP NOVA. Posouzení prostupů tepla je zpracováno v programu Tepelná technika 1D.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the design and elaboration of the documentation for the construction permit for the project "Project- Tennis hall made from glued laminated timber for two courts with facilities." The aim of this thesis is to complete documentation for building permit, according to valit ČSN EN standards. The main task of the thesis is the design and calulation of the arched roof structure of glued laminated timber and other supporting structures. The drawing part is made in Autodesk AutoCAD 2012 software and a static part is made in FIN EC, FIN GEO, and AGROP NOVA. Heat transmission evaluation is processed in software Tepelná technika 1D.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tabor_2017.pdfPlný text práce9,73 MBAdobe PDFView/Open
Tabor_oponent.pdfPosudek oponenta práce330,71 kBAdobe PDFView/Open
Tabor_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce204,7 kBAdobe PDFView/Open
Tabor_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28498

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.