Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl Petr, Ing.
dc.contributor.authorTaraba, Karel
dc.contributor.refereeBoháč František, Ing.
dc.date.accepted2017-8-24
dc.date.accessioned2018-01-15T15:09:01Z-
dc.date.available2016-10-10
dc.date.available2018-01-15T15:09:01Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-8-9
dc.identifier72818
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28499
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace sportovní haly se zázemím ve stupni pro stavební povolení. Objekt je řešen jako jednolodní hala s obloukovým zastřešením. V 1.NP se v modulových osách 1 až 4 nachází zázemí haly (sociální a technické) ve zbylé části haly se nachází hrací plocha. Pro 2.NP Investor nemá prozatím jednoznačné využití - zvažuje prostory klubovny se zázemím, případně posezení s lobby barem. Konstrukčně a staticky vystupujícím prvkem jsou obloukové vazníky eliptického tvaru o dvou poloměrech z lepeného lamelového dřevacs
dc.format82 s. (90 364 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstavební povolenícs
dc.subjectsportovní halacs
dc.subjectobloukové zastřešenícs
dc.subjectobloukový vazníkcs
dc.subjectprojektová dokumentace.cs
dc.titleProjekt sportovní hala-obloukové zastřešení haly se zázemímcs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with processing of project documentation for sports hall with repository in the phase for building permit. The building is situated as a one-nave hall with arched roofing. The repository of the hall (social a technical) is located on the first flor, from first to fourth modular axes. An investor have not got definite use for second flor yet - he is considering about spaces of clubroom with own repository, or sitting area with lobby bar. As an konstruction and static components are here used (were selected) arched trusses of two radius made from glued lamel wood.en
dc.subject.translatedbuilding permiten
dc.subject.translatedsports hallen
dc.subject.translatedarched roofingen
dc.subject.translatedarched trussen
dc.subject.translatedproject documentationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pevna vazba - Technicka zprava.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Taraba_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,34 kBAdobe PDFView/Open
Taraba_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,81 kBAdobe PDFView/Open
Taraba_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce189,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28499

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.