Title: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu hotelu
Authors: Harabiš, Martin
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Polák Aleš, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28501
Keywords: stavební povolení;hotel;železobeton;železobetonová bílá vana;skelet;deska;podzemní garáže;plochá střecha;projektová dokumentace
Keywords in different language: building permit;hotel;reinforced concrete;reinforced-concrete white tank;skeleton;slab;underground parking;flat roof;project documentation.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zpracování projektové dokumentace hotelu v rozsahu pro stavební povolení. Jedná se o budovu se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním. V 1.NP se nachází malá restaurace, administrativa hotelu a zázemí pro zaměstnance. Ve zbylých nadzemních podlažích jsou jednotlivé pokoje rozdělené do kategorie jednolůžkový, dvoulůžkový a čtyřlůžkový apartmán. V podzemním podlaží je navržené podzemní parkovací stání, posilovna a technická místnost.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with processing of project documentation for a hotel in the range of building permission. The building has four ground floors and one basement. In the first ground floor, there is a restaurant, administration of hotel and hinterland for employees. In the rest of these ground floors are individual rooms divided into categories single room, double room, four bed room and apartment. The basement is designed for underground parking, gym and technical room.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_Prace_-_Harabis_Martin.pdfPlný text práce5,01 MBAdobe PDFView/Open
Harabis_vedouci_1.pdfPosudek vedoucího práce485,88 kBAdobe PDFView/Open
Harabis_oponent_1.pdfPosudek oponenta práce747,28 kBAdobe PDFView/Open
Harabis_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce202,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.