Title: Zaměstnanec, jeho právní osobnost a svéprávnost
Other Titles: Employee, his legal personality and legal capacity
Authors: Treichelová, Denisa
Advisor: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Referee: Dittrich Michal, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28525
Keywords: subjekt práva;právní subjektivita;fyzická osoba;pracovní právo;zaměstnanec;zákoník práce;občanský zákoník
Keywords in different language: subject of law;legal personality;natural person;labour law;employee;labour code;civil code
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá právní subjektivitou zaměstnance v pracovním právu. Na začátku pojednává o subjektech práva a právní subjektivitě fyzických osob. Dále se zabývá vztahem občanského práva a práva pracovního. Pojednává o zařazení pracovního práva do systému práva. Zkoumá vztahy pracovního práva a ostatních právních odvětví. Ukazuje vývoj pracovního práva. Následuje vymezení zaměstnance v pracovním právu spolu s předmětem pracovního práva v podobě závislé práce. Závěrem se tato bakalářská práce zabývá změnami pracovního práva v souvislostí s rekodifikací soukromého práva.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with legal personality of employees in labour law. In the beginning discusses the concept of subject of law and legal personality of natural persons. Further deals with relationship between civil law and labour law. Discusses the inclusion of labour law in the legal system. Explores the relationships between labour law and another legal sector. Shows the evolution of labour law. The following part of the thesis focuses on the definition of the employee in labour law along with dependent work as the object of labour law. Finally, this thesis deals with changes in labour law in connection with the recodification of private law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zamestnanec, jeho pravni osobnost a svepravnost.pdfPlný text práce967,02 kBAdobe PDFView/Open
Treichelova-2.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Treichelova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Treichelova Denisa.pdfPrůběh obhajoby práce368,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.