Title: Významné události v životě ruské rodiny
Other Titles: The important evants in life of a russian family
Authors: Hornová, Lucie
Advisor: Rykovská Milena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28528
Keywords: reálie;pravoslaví;křtiny;svatby;pohřby
Keywords in different language: orthodox church;christenings;weddings;funerals
Abstract: Bakalářská práce se věnuje problematice ruských reálií, a to konkrétně křtin, svateb a pohřbů. Práce seznamuje s tím, jak tyto obřady vypadaly v minulosti a jak se změnily v současnosti, zároveň se věnuje problematice pravoslavného náboženství, které je s rodinnými tradicemi úzce spjato.
Abstract in different language: This bachelor's work devote to an issues which are conected witch russian family traditions, specifically christenings, weddings and funerals. The work familiarizes with how those ceremonies looked like in a history and how they changed in the present. At the same time the bachelor's work is engage in a problematic of Orthodox church, which is closely connected to the family traditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Hornova.PDFPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Hornova pos. Ryk - ved.pdfPosudek vedoucího práce688,89 kBAdobe PDFView/Open
Hornova pos. Pesk - opon.pdfPosudek oponenta práce843,64 kBAdobe PDFView/Open
Hornova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce244,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.