Title: Ruský animovaný film určený dětem
Other Titles: Russian animated film for children
Authors: Kůsová, Eliška
Advisor: Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28532
Keywords: animovaný film pro děti;animace;národní pohádka;medvídek pú;jazykový projev
Keywords in different language: animated film for children;animation;national fairy tale;winnie the pooh;linguistic speech
Abstract: Tématem bakalářské práce je Ruský animovaný film určený dětem. První kapitola nastiňuje základní teoretické poznatky týkající se animovaného filmu, objasňuje jeho zrod a vývoj v historii a popisuje tvorbu nejznámějších protagonistů. Druhá kapitola se zabývá charakteristickými rysy ruských pohádek a jejich hlavními a vedlejšími postavami. Třetí kapitola je věnována porovnání ruské a americké verze filmu Medvídek Pú se zaměřením na analýzu shodných a odlišných prvků ve zkoumaných verzích animovaného filmu. V této kapitole je rovněž zhodnocen vliv filmu na publikum a jazykový projev. Aktuální výrazy z ruské verze animovaného filmu jsou zařazeny do slovníčku. Čtvrtá a zároveň závěrečná kapitola stručně pojednává o současném rozvoji animovaného filmu ve světovém měřítku. Bakalářská práce je zpracována tak, aby mohla posloužit jako učební materiál pro zpestření výuky na základních a středních školách.
Abstract in different language: The thesis deals with Russian cartoons. The first part focuses on the history and development of animation itself and some representatives of this kind of movies are mentioned in this part as well. The second part deals with a description of Russian national fairy tales which were divided into three sections: animal fairy tales, magic fairy tales, fairy tales of everyday life. Typical Russian heroes were also analysed in this part. The differences between Russian and American versions of Winnie the Pooh were defined in the third part. Based on previous watching cartoons and reading books on animation and cartoons, the author of the thesis compared Russian and American cartoons. The bachelor thesis was written to be used for teaching Russian at elementary and high schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kusova_BP.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
Kusova pos. Svob - ved.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Kusova pos. Sov - opon.pdfPosudek oponenta práce658,04 kBAdobe PDFView/Open
Kusova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce332,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28532

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.