Název: Ruská kinematografie v období "tání"
Další názvy: Russian cinematography in period "the thaw"
Autoři: Rauová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Pešková Michaela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28536
Klíčová slova: film;kinematografie;sovětský svaz;chruščovovské tání;režisér;scénář
Klíčová slova v dalším jazyce: film;cinematography;soviet union;the kruschev's thaw;director;script
Abstrakt: Bakalářská práce představuje ruskou kinematografii v období 60. let 20. století, která je také nazývána jako kinematografie "tání". Charakteristickým prvkem tohoto období je změna v politickém vedení SSSR. Poetika filmů období "tání" je vyložena ve srovnání s předchozím obdobím socialistického realismu. V kinematografii se objevují nové žánry jako komedie a muzikály, a s tím je spojen i nástup nové vlny mladých režisérů. V práci je tedy pozornost směřována právě na ně a jejich nejvýznamnější díl jako Jaro v Zarečné ulici, Balada o vojákovi, Dáma s psíčkem, Chodím po Moskvě, Věrní přátelé a Andrej Rublev. Dále se v práci nachází analýza dvou filmů a to Jeřábi táhnou od Michaila Kalatozova a Ivanovo dětství od Andreje Tarkovského. Tyto filmy měli obrovský vliv na další formování ruské kinematografie a jsou tím nejlepším co může období "tání" nabídnout ve zpracování tématu války ve filmu a inovativní kamery. Praktická část se věnuje překladu scénáře filmu Jeřábi táhnou. Obrazová příloha se skládá z portrétů režisérů a snímků z vybraných filmů.
Abstrakt v dalším jazyce: The undergraduate thesis presents Russian cinema in the era of 1960s, also known as 'the period of Khruschev's Thaw' or 'ottepel'. One of typical elements of this period is the change in political leadership of the USSR. Poetics of films from 'ottepel' period is explained in comparison to the previous period of socialist realism. New genres appear in the cinematography, e. g. comedy or musical and because of this, new wave of young directors enters the scene. The thesis is mainly focused on this new wave directors and their most significant works, e. g. "The spring at Zarechnaya street", "Ballad of a Soldier", "The Lady with the Dog", "Walking the Streets of Moscow", "True Friends" and "Andrey Rublev". Next, there is presented analysis of two films "The Cranes Are Flying" and "Ivan's Childhood". These films had a huge impact on the next forming of the Russian cinematography and they are the best from 'ottepel' period when it comes to the theme of war in a film and innovative camera. Practical part of the thesis is devoted to the translation of a part of a script to the film "The Cranes Are Flying". The supplement consists of directors' portraits and photos from selected films.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lenka Rauova-Bakalarska prace.pdfPlný text práce21,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rauova pos. Pesk - ved.pdfPosudek vedoucího práce755,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rauova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce295,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rauova pos. Svob - opon.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28536

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.