Title: Ruská kinematografie v období "tání"
Other Titles: Russian cinematography in period "the thaw"
Authors: Rauová, Lenka
Advisor: Pešková Michaela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28536
Keywords: film;kinematografie;sovětský svaz;chruščovovské tání;režisér;scénář
Keywords in different language: film;cinematography;soviet union;the kruschev's thaw;director;script
Abstract: Bakalářská práce představuje ruskou kinematografii v období 60. let 20. století, která je také nazývána jako kinematografie "tání". Charakteristickým prvkem tohoto období je změna v politickém vedení SSSR. Poetika filmů období "tání" je vyložena ve srovnání s předchozím obdobím socialistického realismu. V kinematografii se objevují nové žánry jako komedie a muzikály, a s tím je spojen i nástup nové vlny mladých režisérů. V práci je tedy pozornost směřována právě na ně a jejich nejvýznamnější díl jako Jaro v Zarečné ulici, Balada o vojákovi, Dáma s psíčkem, Chodím po Moskvě, Věrní přátelé a Andrej Rublev. Dále se v práci nachází analýza dvou filmů a to Jeřábi táhnou od Michaila Kalatozova a Ivanovo dětství od Andreje Tarkovského. Tyto filmy měli obrovský vliv na další formování ruské kinematografie a jsou tím nejlepším co může období "tání" nabídnout ve zpracování tématu války ve filmu a inovativní kamery. Praktická část se věnuje překladu scénáře filmu Jeřábi táhnou. Obrazová příloha se skládá z portrétů režisérů a snímků z vybraných filmů.
Abstract in different language: The undergraduate thesis presents Russian cinema in the era of 1960s, also known as 'the period of Khruschev's Thaw' or 'ottepel'. One of typical elements of this period is the change in political leadership of the USSR. Poetics of films from 'ottepel' period is explained in comparison to the previous period of socialist realism. New genres appear in the cinematography, e. g. comedy or musical and because of this, new wave of young directors enters the scene. The thesis is mainly focused on this new wave directors and their most significant works, e. g. "The spring at Zarechnaya street", "Ballad of a Soldier", "The Lady with the Dog", "Walking the Streets of Moscow", "True Friends" and "Andrey Rublev". Next, there is presented analysis of two films "The Cranes Are Flying" and "Ivan's Childhood". These films had a huge impact on the next forming of the Russian cinematography and they are the best from 'ottepel' period when it comes to the theme of war in a film and innovative camera. Practical part of the thesis is devoted to the translation of a part of a script to the film "The Cranes Are Flying". The supplement consists of directors' portraits and photos from selected films.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lenka Rauova-Bakalarska prace.pdfPlný text práce21,23 MBAdobe PDFView/Open
Rauova pos. Pesk - ved.pdfPosudek vedoucího práce755,32 kBAdobe PDFView/Open
Rauova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce295,85 kBAdobe PDFView/Open
Rauova pos. Svob - opon.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28536

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.