Title: Spolupráce mezi Českou republikou a městem Volgograd
Other Titles: Cooperation between the Czech Republic and the City of Volgograd
Authors: Strnadová, Marie
Advisor: Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28537
Keywords: mezinárodní vztahy;mezinárodní spolupráce;partnerská města;česká republika;volgograd;ostrava
Keywords in different language: international relationships;international cooperation;town-twinning;the czech republic;volgograd;ostrava
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vzájemnou spoluprací a vztahy mezi Českou republikou a městem Volgograd. Jednotlivé oblasti spolupráce jsou popsány na základě konkrétních příkladů z tištěných i elektronických zdrojů. Práce dále popisuje vzájemnou spolupráci Volgogradu a Ostravy jakožto partnerských měst a také vznik mezinárodního hnutí partnerských měst. Přílohy práce tvoří tematický rusko-český slovník a obrazová příloha sestavená z fotografií.
Abstract in different language: This undergraduate thesis covers the topic of relationship and reciprocal cooperation between the Czech Republic and the City of Volgograd. Description of all particular fields of cooperation is based on actual examples found in both printed and electronic sources. This work also describes the relationship between sister cities Volgograd and Ostrava, including the history of town-twinning itself. The supplement of the thesis consists of Russian-Czech wordlist based on the topic of this thesis and visual supplement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Strnadova.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
Strnadova pos. Svob - ved.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Strnadova pos. Val - opon.pdfPosudek oponenta práce803,01 kBAdobe PDFView/Open
Strnadova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce255,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28537

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.