Title: Analýza filmu "Moskva slzám nevěří"
Other Titles: Film analysis "Moscow Does Not Believe in Tears"
Authors: Myshenko, Inna
Advisor: Pešková Michaela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28538
Keywords: analýza filmu;sovětská kinematografie;chruščovovo období tání;překlad scénáře;valentin konstantinovič černych
Keywords in different language: analysis of film;soviet cinematography;the khrushchev thaw;translation of the screenplay;valentin konstantinovich chernykh
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat film "Moskva slzám nevěří". V této práci jsme se věnovali politickému a historickému kontextu v období vzniku tohoto filmu, spolu se zařazením filmu do kinematografie SSSR. Následně jsme sepsali medailonky hlavních postav filmu a jeho tvůrců. Řešili jsme, že film "Moskva slzám nevěří" obdržel ocenění Oscar za nejlepší zahraniční film a byl nominován na cenu "Zlatý medvěd". Na základě pramenů analyzovaného filmu byl sepsán v kvalifikační práci detailní popis děje a realizován překlad konkrétní části scénáře.
Abstract in different language: The main aim of this bachelor thesis is to analyse the film "Moskva slzám nevěří". In this thesis we focused on the political and historical context of its time and categorized it into the USSR's cinematography. Subsequently we created profiles of main characters and creators. We found out that the film "Moskva slzám nevěří" won an Oscar for the best foreign picture and was nominated for the price "Zlatý medvěd". On the bases of sources of the analysed film we wrote a detailed plot analysis and also a translation of one part of the script.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myshenko_Inna_Bakalarska_prace_2017_.pdfPlný text práce99,84 MBAdobe PDFView/Open
Myshenko pos. Pesk - ved.pdfPosudek vedoucího práce830,68 kBAdobe PDFView/Open
Myshenko pos. Val - opon.pdfPosudek oponenta práce820,54 kBAdobe PDFView/Open
Myshenko prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce316,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.