Title: Řízení jakosti podnikových projektů se zaměřením na obchodní činnost firmy
Other Titles: Quality management of company´s projects with focus on business activities of the company
Authors: Petrovová, Michaela
Advisor: Bultas, Miloslav
Referee: Skalický, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2854
Keywords: systém řízení jakosti;plán jakosti zakázky;kvalita podnikových procesů
Keywords in different language: quality management systems;quality control plan;business processes quality
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na řízení kvality podnikových projektů a obchodní činnost společnosti ProMinent Systems, spol. s r. o., která se zabývá výrobou zařízení na úpravu vody. Cílem práce je popsat společnost ProMinent Systems, její výrobní program a pozici na trhu. Dále je cílem práce popsat vlastní systém řízení jakosti ve společnosti a na konkrétním zvoleném obchodním případu zpracovat praktické uplatnění používané legislativy řízení jakosti ve společnosti. Na základě analýzy řízení jakosti zvoleného projektu, kterým je projekt neutralizace vody pro irskou farmaceutickou společnost, byl vytvořen zlepšující návrh ve formě nové procesní mapy pro řízení projektových zakázek a popsány další zlepšující návrhy v oblasti obchodu a marketingu. Nová procesní mapa by mohla sloužit vedení společnosti ProMinent Systems k lepší koordinaci činností obchodního a obchodně-technického oddělení a ke zlepšení průběhu řízení projektových zakázek.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on quality management of company´s projects and business activities of ProMinent Systems, a producer of water treatment devices. The goal is to describe ProMinent Systems, its product range and market position. Further, an objective of the thesis is to describe the quality management system in the company and to analyze the quality system standards on a particular project. Based on the analysis of quality management of the chosen project, which is the project of water neutralization for an Irish pharmaceutical company, an improvement proposal was made. This was done through a new process map for ProMinent Systems? project management and other improvement proposals concerning trade and marketing. The new process map could serve ProMinent Systems management for better coordination of trade and technical departments and to improve the management of project contracts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Petrovova_2012.pdfPlný text práce931,38 kBAdobe PDFView/Open
DP_petrovova_VP.PDFPosudek vedoucího práce536,48 kBAdobe PDFView/Open
DP_petrovova_OP.PDFPosudek oponenta práce417,45 kBAdobe PDFView/Open
DP_Petrovova.PDFPrůběh obhajoby práce156,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.