Title: Townshendovy zákony a jejich důsledky
Other Titles: The Townshend Acts and Their Consequences
Authors: Soranzo, Valentina
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28610
Keywords: townshend;zákony;čaj;americké kolonie;velká británie;boston;adams;nezávislost
Keywords in different language: townshend;duties;tea;american colonies;the great britain;boston;adams;independence
Abstract: V roce 1767 byly britským parlamentem schváleny tzv. Townshendovy zákony. Tento soubor zákonů uvaloval clo na dovoz papíru, skla, olova, kůže, barev a čaje do amerického kontinentu. Výsledkem bylo uzavření protidovozní dohody mezi koloniemi, systematický bojkot anglického zboží a první požadavky na neutralitu vůči Anglii. Zhoršené vztahy se nejvíce projevovaly v Bostonu, kde docházelo k neustálému střetávání se britských vojáků s civilisty. Jedna z těchto konfrontací skončila v březnu 1770 tzv. Bostonským masakrem. O měsíc později byla Townshendova cla zrušena s výjimkou cla na čaj. Po odvolání cel se situace v zemi na čas uklidnila, ovšem nová vlna odporu se zvedla v roce 1773, když parlament schválil zákon, podle kterého měla Východoindická společnost, jež se ocitla na pokraji bankrotu, dovážet čaj přímo do kolonií, aniž by platila dovozní cla. Odpovědí bylo tzv. bostonské pití čaje v prosinci 1773. Cílem práce je analyzovat dopad Townshednových zákonů, reakci amerických kolonií a vliv na vztah k mateřské zemi.
Abstract in different language: In the year 1767 were by British parliament approved so-called Townshend Acts. This set of laws imposed a duty on imports of paper, glass, lead, leather, color and tea into the American continent. The results were the closure of collusion between the colonies, a systematic boycott of English goods, and the first requirements for neutrality against England. The deteriorating relationship was most apparent in Boston, where there was a constant encounter with British soldiers and civilians. One of these confrontations ended in the March 1770 so-called Boston massacre. One month later, the Townshend Acts were canceled except for tea duties. After the removal of customs duties, the situation in the country receded for a while, but the new wave of resistance rose in 1773 when parliament passed the law that the East India Company, which were on the verge of bankruptcy, were to import tea directly into the colonies without paying import duties. The answer was so-called Boston Tea Party in December 1773. The aim of the work is to analyze the impact of Townshend Acts, the reaction of American colonies and the influence on the relationship with the motherland.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Valentina_Soranzo, Townshendovy zakony a jejich dusledky, 2017, KHV-OD.PDFPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Soranzo - V.pdfPosudek vedoucího práce585,52 kBAdobe PDFView/Open
Soranzo - O.pdfPosudek oponenta práce581,92 kBAdobe PDFView/Open
Soranzo.pdfPrůběh obhajoby práce208,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28610

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.