Title: Říjnová revoluce v Rusku
Other Titles: The October Revolution in Russia
Authors: Bürgerová, Lucie
Advisor: Šisler Filip, Mgr.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28614
Keywords: rusko;petrohradský sovět;prozatímní vláda;revoluce;bolševici;lenin
Keywords in different language: russia;petrograd soviet;russian provisional government;revolution;bolshevik party;lenin
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématikou Říjnové revoluce v Rusku a je členěna na čtyři hlavní kapitoly. Úvodní kapitola se zaměřuje na počátky vzniku komunismu a bolševismu. Druhá kapitola se zabývá situací v Rusku na počátku 20. století a následnou Únorovou revolucí. Hlavní část práce pak spočívá v analýze příčin, průběhu a důsledků bolševické revoluce (události po převzetí moci bolševiky).
Abstract in different language: This bachelor thesis examines the particularities of the October Revolution in Russia. The work is divided into four main chapters. In the introductory section, the author focuses on the beginnings and the rise of communism and bolshevism. Second chapter discusses the situation in Russia in the beginning of 20th century and the subsequent February Revolution. The final part of the thesis then contains an analysis of the causes, developments and consequences of the Bolshevik Revolution (events happening after the Bolshevik takeover).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Lucie Burgerova.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Burgerova - V.pdfPosudek vedoucího práce962,83 kBAdobe PDFView/Open
Burgerova - O.pdfPosudek oponenta práce654,16 kBAdobe PDFView/Open
Burgerova.pdfPrůběh obhajoby práce203,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28614

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.