Title: Rytířské řády ve Svaté zemi: jejich organizace, činnost a přínos pro křižáckou expanzi na Blízkém východě
Other Titles: Military orders in the Holy Land: their organization, functions and benefits for the crusade expansion in the Middle East
Authors: Varnerová, Monika
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28616
Keywords: křížové výpravy;rytířské řády;svaté země;templáři;johanité;němečtí ryříři
Keywords in different language: crusades;military orders;holy land;templars;hospitallers;teutonic knights
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vznikem, vzestupem a pádem nejdůležitějších rytířských řádů ve Svaté zemi po dobytí Jeruzaléma roku 1099. Mapuje vznik, organizaci a činnost těchto rytířských řádů v Palestině, a jejich přínos pro křižáckou expanzi na Blízkém východě. To vše v období od dobytí Jeruzaléma roku 1099 do pádu Akkonu roku 1291.
Abstract in different language: This thesis deals with the rise, ascension and fall of the most important military orders in the Holy Land after the conquest of Jerusalem in 1099. It maps the rise, organization and operation of these military orders in Palestine, and their contribution to the Crusader expansion in the Middle East. All this in the period from the conquest of Jerusalem in 1099 until the fall of Acre in 1291.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - M. Varnerova - Rytirske rady ve Svate zemi.pdfPlný text práce598,81 kBAdobe PDFView/Open
Varnerova - V.pdfPosudek vedoucího práce828,5 kBAdobe PDFView/Open
Varnerova - O.pdfPosudek oponenta práce579,19 kBAdobe PDFView/Open
Varnerova.pdfPrůběh obhajoby práce210,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.