Title: Rúrská krize 1923
Other Titles: Ruhr Crisis 1923
Authors: Blahutová, Anežka
Advisor: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28622
Keywords: versailleská mírová smlouva;rúrská krize;hyperinflace;politika pasivní rezistence;dawesův plán
Keywords in different language: treaty of versailles;ruhr crisis;hyperinflation;policy of passive resistance;dawes plan
Abstract: Bakalářská práce se zabývá okupací německé oblasti Porúří. V práci jsou řešeny otázky válečných reparací, hospodářské krize, vydání rentové marky a samotného průběhu okupace. Práce je zaměřena také na rozbor politiky pasivní rezistence, vyhlášené německou vládou, a benevolentní pasivity Velké Británie. Pozornost je také věnována východiskům z krize, konkrétně je rozpracován Dawesův plán.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the occupation of the German Ruhr arena. In the thesis there are settled questions of war reparations, economic crisis in Ruhr, introduction of the Rentenmark and the occupation process. This bachelor thesis deals also with the policy of passive resistance, which came from the German Government, and benevolent passivity of Great Britain. This is followed by analysis of ways out from the crisis, which is mainly the Dawes plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Anezka Blahutova, Rurska krize 1923.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Blahutova - V.pdfPosudek vedoucího práce604,67 kBAdobe PDFView/Open
Blahutova - O.pdfPosudek oponenta práce596,65 kBAdobe PDFView/Open
Blahutova.pdfPrůběh obhajoby práce198,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28622

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.