Title: Český fašismus v období první a druhé republiky
Other Titles: Czech fascism during the First and Second Republic
Authors: Sýkora, Ondřej
Advisor: Šisler Filip, Mgr.
Referee: Fischerová Eva, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28625
Keywords: český fašismus;první republika;druhá republika;radola gajda;národní obec fašistická;vlajka;národní sjednocení
Keywords in different language: czech fascism;the first republic;the second republic;radola gajda;national fascist community;the flag;national unification
Abstract: Bakalářská práce se zabývá českým fašismem v období první a druhé republiky. Je zde popsán fašismus a vznik prvních krajně pravicových hnutí na našem území. Stěžejní část práce se zabývá Národní obcí fašistickou, s kterou je spojena řada důležitých událostí. Dále jsou zde zmíněny počátky kariéry vůdce Radoly Gajdy a jeho role ve straně. V práci je také vylíčeno hnutí Vlajka a Národní sjednocení. Poslední kapitola se pak věnuje roli českých fašistů za druhé republiky.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the Czech fascism during the period of the First and the Second Republic. It describes fascism and the emergence of the first extreme right-wing movements in our country. The mainstay of the thesis deals with the National Fascist Community, which is connected with many important events. In addition, it mentions the beginnings of the leader Radola Gajda's career and his role in the party. The thesis also depicts Vlajka (the Flag) movement and Národní Sjednocení (the National Unification) movement. The last chapter deals with the role of the Czech fascist during the period of the Second Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Ondrej Sykora.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Sykora - V.pdfPosudek vedoucího práce588,28 kBAdobe PDFView/Open
Sykora - O.pdfPosudek oponenta práce570 kBAdobe PDFView/Open
Sykora.pdfPrůběh obhajoby práce193,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.