Title: Struktura feudální držby Plzeňského kraje v pobělohorském období.
Other Titles: The structure of feudal holding in Pilsen region after the Battle of White Mountain.
Authors: Netrhová, Tereza
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28626
Keywords: feudální držba;bílá hora;berní rula;tereziánský katastr;schaller;plzeň;klatovy
Keywords in different language: feudal ownership;white mountain;berni rula;theresian katastr;schaller;pilsen;klatovy
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o struktuře feudální pozemkové držby v Plzeňském kraji v pobělohorské období. Cílem práce je přestavit držbu jednotlivých stavů na území Plzeňského kraje ve třech časových obdobích,a to v roce 1656,1757 a 1789.
Abstract in different language: This bachelor workshop is about structure of feudal ownership in Pilsen region after the Battlefield of White Mountain. The main aim of the work is introducing land ownership of each estates in Pilsen region in three periods, years 1656, 1757 and 1789.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Netrhova.pdfPlný text práce895,47 kBAdobe PDFView/Open
Netrhova - V.pdfPosudek vedoucího práce821,97 kBAdobe PDFView/Open
Netrhova - O.pdfPosudek oponenta práce568,18 kBAdobe PDFView/Open
Netrhova.pdfPrůběh obhajoby práce219,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28626

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.