Title: Cheb mezi lety 1945 až 1970
Other Titles: City Cheb between year 1945 till 1970
Authors: Vodrážka, Jiří
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28631
Keywords: cheb;archiktektura;výstavba;sídliště;panelové domy;náměstí;pivovar;umění;pomníky;kultura;oslavy;divadlo;galerie umění;knihovna.
Keywords in different language: cheb;architecture;construction;microdistrict;plattenbauten;town square;brewery;art;monument;culture;celebrations;theatre;art gallery;library.
Abstract: Tato práce se soustředí na stavební vývoj města Chebu mezi léty 1945 až 1970. Zahrnuty jsou tedy následky války, poválečná obnova a přesuny obyvatelstva. Dále poskytuje popis nejvýznamnějších budov, bytové výstavby v rámci větších celků, obchodní domy a jiné významné stavby. Pokusí se i popsat krátce jejich případnou historii vzniku před vymezeným obdobím. Neopomíná ani umělecká díla a pomníky ve veřejném prostředí. Krátce také shrnuje nejdůležitější oslavy a kulturní instituce.
Abstract in different language: This work is focused on structural development of Cheb between years 1945 to 1970. It also includes aftermath of war, the after-war recovery and shifting of population. Next it provides description of the most exciting buildings, housing estates and other important buildings, including their opportune history before circumscribed period. I also included artworks and monuments public places. It also gives a short summary of celebration and cultural center.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cheb mezi lety 1945 az 1970.pdfPlný text práce4,83 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho prace - Vodrazka.pdfPosudek vedoucího práce589,94 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta prace - Vodrazka.pdfPosudek oponenta práce717,61 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba vodrazka.pdfPrůběh obhajoby práce227,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28631

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.