Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorJahn, David
dc.contributor.refereeŠisler Filip, Mgr.
dc.date.accepted2017-6-7
dc.date.accessioned2018-01-15T15:09:55Z-
dc.date.available2016-9-1
dc.date.available2018-01-15T15:09:55Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-28
dc.identifier70461
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28632
dc.description.abstractTato práce je zaměřená na anglo-francouzské boje, které probíhaly za Druhé světové války. Boje mezi dřívějšími hlavními spojenci nastaly hned po francouzské kapitulaci v červnu roku 1940. Bojem netknuté francouzské válečné loďstvo, které se podpisem mírové smlouvy mezi Francií a Německem stalo hrozbou pro Velkou Británii, se z části podařilo doplout do britských přístavů. Samotným začátkem bojů se stal útok na 3. eskadru francouzských bojových plavidel v přístavu Mers el-Kabír u Oranu, který byl součástí britské operace Catapult. Cílem této operace bylo eliminovat riziko návratu francouzských bojových plavidel do domovských přístavů. Tento útok Francouzi Britům neodpustili a stal se tak hnací silou pro další vojenská střetnutí těchto dvou zemí v oblasti Středozemního moře. Tato práce si klade za cíl zanalyzovat faktory, které vedly ke vzájemnému konfliktu. Dále se práce bude zabývat politickou situací a porovnáním armádních složek obou zúčastněných zemí. Zdůrazněný bude především samotný vývoj a průběh bojů. Autor bude vycházet především ze studia odborné literatury vydané v českém a anglickém jazyce.cs
dc.format39 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnámořnictvocs
dc.subjectbritsko-francouzské bojecs
dc.subjectdruhá světová válkacs
dc.titleOperace Catapult a anglo-francouzské boje za Druhé světové válkycs
dc.title.alternativeOperation Catapult and Anglo-French struggle during the Second World Waren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work focuses on the Anglo-French battles that took place during the Second World War. The struggles started after the French surrender in June 1940. France Signited peace treaty with Germany. French navy, which was untouched by war, could be used by Germany and Italy. This fact became a threat to the United Kingdom. Some of French warships managed to escape to British ports, but lots of french warships ecapeted to the French ports in North Africa. The start of the struggles was the attack on the 3rd squadron of French combat vessels in the port of Mers el-Kabir near Oran. This attack was part of the British operation Catapult. The aim of this operation was to eliminate the risk of returning French naval vessels to home ports. French never forgived this attack, which thus became the driving force for the further military engagement of the two countries in the Mediterranean. Aims of this work is to analyze the factors that led to mutual conflict. Further, the thesis will deal with the political situation and the comparison of the military components of the two participating countries. Emphasis will be placed on the very development and course of the struggle. The author will be based mainly on the study of professional literature published in Czech and English.en
dc.subject.translatednaval historyen
dc.subject.translatedbritish-french strugglesen
dc.subject.translatedsecond world waren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
David Jahn - BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce625,16 kBAdobe PDFView/Open
Jahn - O.pdfPosudek oponenta práce919,61 kBAdobe PDFView/Open
Jahn - V.pdfPosudek vedoucího práce598,01 kBAdobe PDFView/Open
Jahn.pdfPrůběh obhajoby práce217,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28632

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.