Title: Struktura feudální držby Plzeňského kraje v pobělohorském období.
Other Titles: The structure of feudal holding in Pilsen region after the Battle of White Mountain.
Authors: Netrhová, Tereza
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28635
Keywords: plzeňský kraj;feudální;berní rula;tereziánský katastr;české stavy;bílá hora;schaller
Keywords in different language: pilsen region;feudal;czech estates;berni rula;tereziansky katastr;schaller
Abstract: Prostřednictvím pramenů hromadné povahy pokusím kvantitativně vyjádřit, jak se měnila struktura feudální držby jednotlivých stavů na území Plzeňského kraje. Konkrétně půjde o charakteristiku rozložení držby v polovině 17. století, první polovině 18. století a na sklonku 18. století a následnou komparaci všech tří období na základě stavovské příslušnosti majitele příslušného feudálního celku a počtu na něm žijících usedlých. Nepůjde jen o to stanovit, který ze stavů měl vlastnictví nejrozsáhlejší či naopak nejomezenější, ale také o hledání příčin v širším rámci českých dějin.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis was to express, how was changed the structure of feudal possession on teritory of Pilsen and Klatovy region by using the necessary sources. Specifically, it was a characteristic of distribution of possession in the middle of the 17th century, the first half of the 18th century and at the end of the 18th century and the subsequent comparison of all three periods based on the status of the owner of the respective feudal ensemble and the number of people living on them. It was not only about determining which of the states had the most extensive or the most limited ownership, but also about finding causes within the wider framework of Czech history. T
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce903,67 kBAdobe PDFView/Open
Netrhova - V.pdfPosudek vedoucího práce608,61 kBAdobe PDFView/Open
Netrhova - O.pdfPosudek oponenta práce564,69 kBAdobe PDFView/Open
Netrhova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce256,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.