Title: Anglo-nizozemské války (1652 - 1654, 1665 - 1667) - důsledek obchodního soupeření v 17. století
Other Titles: The Anglo-Dutch Wars (1652 - 1654, 1664 - 1667) - a result of the trade rivalry in the Seventeenth Century
Authors: Veselá, Martina
Advisor: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Referee: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28636
Keywords: obchodní soupeření;zákon o plavbě;anglie;spojené nizozemské provincie;námořní války;westminsterský mír;bredský mír;občanská válka;stuartovci;17. století
Keywords in different language: trade rivalry;the navigation act;england;the united provinces of the netherlands;navy wars;the treaty of westminster;the treaty of breda;civil war;the house of stuart;17th century
Abstract: Předmětem této práce je charakterizovat první dvě anglo-nizozemské války (1652-1654, 1664-1667), které vypukly v důsledku dlouhotrvajícího obchodního soupeření mezi Anglií a Spojenými nizozemskými provinciemi v 17. století. Autorka se v první části práce věnuje nejdůležitějším aspektům této rivality. Ve druhé a třetí části práce autorka poukazuje na cestu k válkám a prezentuje nejdůležitější bitvy obou válek. V rámci válek zhodnocuje nejdůležitější body mírových smluv, které války ukončovaly.
Abstract in different language: The subject of this thesis is define the first and the second Anglo-Dutch (1652-1654, 1664-1667) which broke out in cause of long-standing rivalry between England and the United Provinces of the Netherlands in the 17th Century. In the first part of these thesis the author examines the most important aspects of these rivalry. In the second and third part the author focused on the way to war and presented the most important items of the peace treaties that ending the wars.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Vesela (SRPEN 2017).pdfPlný text práce527,12 kBAdobe PDFView/Open
Vesela - V.pdfPosudek vedoucího práce580,59 kBAdobe PDFView/Open
Vesela - O.pdfPosudek oponenta práce594,79 kBAdobe PDFView/Open
Vesela - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce214,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.