Název: Psychosomatické aspekty infarktu myokardu
Další názvy: Psychosomatic Aspects of Myocardial Infarction (Heart Attack)
Autoři: Votavová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Oponent: Jiřincová Božena, PhDr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28653
Klíčová slova: psychosomatika;srdeční onemocnění;infarkt myokardu;stres;rizikové faktory;psychosociální faktory
Klíčová slova v dalším jazyce: psychosomatic;cardiovaskular diseases;myocardial infarction;risk factors;stress;psychosocial influences
Abstrakt: Tato bakalářská práce na téma Psychosomatické aspekty infarktu myokardu se zabývá problematikou psychosomatiky v souvislosti s kardiovaskulárním onemocněním a dalšími faktory, které ke vzniku onemocnění přispívají. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá psychosomatikou. Dále podává informace o srdečním onemocnění. V závěru teoretické části je řešen problém stresu a jeho působení na zdraví člověka. Teoretická část je zpracována na základě dostupné literatury. Praktická část představuje výzkum, který se zaměřuje na působení psychosociálních vlivů na vznik kardiovaskulárních onemocnění. Tento výzkum je zpracován formou rozhovorů se třemi respondenty.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor's thesis entitled Psychosomatic aspects of myocardical infarction is devoted to the issue of psychosomatic in connection with cardiovaskular diseases and other risk factors which can make a contribution to the diseases. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with psychosomatic. It also provides information about cardiovaskular diseases. The end of the theoretical part solves the problem of stress and its harmful influence on a human. Theoretical part is supported by available literature. The practical part presents research that is focused on effect of psychosocial influences on cardiovaskular diseases. This research is based on interviews with three respondents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Lucie Votavova.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Votavova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce404,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Votavova - oponent.pdfPosudek oponenta práce264,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Votavova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce73,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28653

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.