Název: Mentální anorexie a současné možnosti terapie
Další názvy: Anorexia nervosa and current treatment options
Autoři: Pittrová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Oponent: Szachtová Alena, PhDr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28662
Klíčová slova: poruchy příjmu potravy;mentální anorexie;možnosti terapie
Klíčová slova v dalším jazyce: eating disorder;anorexia nervosa;possibilities of treatment
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou mentální anorexie a současnými možnostmi terapie. Cílem práce je předat názory a životní příběhy pěti respondentů, kteří trpěli či stále trpí mentální anorexií, nebo jinou poruchou příjmu potravy a zjistí, do jaké míry jsou možnosti léčby této nemoci účinné a jak se k tomu jednotliví účastníci výzkumu staví. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a problematika související s poruchami příjmu potravy. Výzkumná část práce je zaměřena na pět případových studií. Nasbíraná data jsou analyzována pomocí metody otevřeného kódování.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis deals with anorexia nervosa and currently available possibillities of its treatment. The main goal is to present the life storries of five chosen respondents who suffered or are still suffering from anorexia nervosa or another eating disorder. Then there is importance of treatment options of the therapy and the personal view of the ilness by the respondents. There are define the main terms and issues of anorexia nervosa in the theoretical part of the thesis. The practical part of the work deals with five case studies. The data are analysed by the open coding method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Pittrova.pdfPlný text práce875,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pittrova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce398,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pittrova - oponent.pdfPosudek oponenta práce287,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pittrova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce79,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28662

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.