Title: Význam a možnosti záběrování ve filmu a audiovizi
Other Titles: The importance and possibilities of camera shooting in the film and audiovision
Authors: Kuttnerová, Tereza
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Samberg Vargová Petra, MgA. M.Sc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28672
Keywords: film;audiovize;záběr;kamera;tenkrát na západě;ztracená dálnice;klub rváčů;černá labuť;osvícení;3:15 zemřeš
Keywords in different language: movie;audiovisiuals;shot;camera;once upon a time in the west;lost highway;fight club;black swan;the shining;the amityville horror
Abstract: Diplomová práce analyzuje výrazové prostředky filmu a audiovize. Z důvodu omezeného rozsahu práce se nezabývá nespecifickými výrazovými prostředky a omezuje se především na výrazové prostředky specifické. Práce se zabývá kamerovým záběrem a jeho vlivem na psychické vedení pozornosti percipienta. V rámci cílů filmové a audiovizuální výchovy práce analyzuje 6 ukázek z vybraných filmů, které demonstrují možnosti a vlivy záběrování.
Abstract in different language: The diploma thesis analyzes meanings of expression of movie and audiovisiuals. Due to the limited extent, the thesis does not deal with non-specific means of expression and it analyze only specific means of expression. The thesis deals with camera shots and their influence on the psychic leadership of the percipient. Within the scope of the movie and audiovisuals education objectives, thesis analyzes six samples from selected movies that demonstrate the possibilities and effects of the shooting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Kuttnerova Tereza_vedouci_Masek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Kuttnerova Tereza_oponent_Samberg Vargova_2017.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Kuttnerova Tereza_2017.pdfPrůběh obhajoby práce556,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.