Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMesarčová, Eliška
dc.contributor.refereePitulová Petra, Ing.
dc.date.accepted2017-6-7
dc.date.accessioned2018-01-15T15:10:18Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2018-01-15T15:10:18Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier66711
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28682
dc.description.abstractPředložená práce stanovuje několik dílčích cílů, mezi které patří: vymezení farmaceutického trhu a lékové politiky včetně jejích aktérů, popis cenové regulace léčiv, tvorby ceny léku a doplatků pacientů za léky, definování nákladů a výnosů jak v celém zdravotnictví, tak i soukromých vydání, nákladů a výnosů zdravotních pojišťoven a v oblasti léčiv zejména objemu a spotřebě a vyčlenění návrhů a optimalizace lékové politiky prostřednictvím reforem. Hlavním cílem je analyzovat a vymezit základní aspekty a problémy farmaceutického trhu v České republice s důrazem na jeho financování.cs
dc.format72 s. (98 931 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfarmaceutický trhcs
dc.subjectléková politikacs
dc.subjectcenová regulace léčivcs
dc.subjecttvorba ceny lékucs
dc.subjectnáklady a výnosy ve zdravotnictvícs
dc.titleVybrané finanční aspekty farmaceutického trhucs
dc.title.alternativeThe financial aspects of the pharmaceutical marketen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe presented work sets out several sub-objectives, including: defining the pharmaceutical market and drug policy including its actors, describing drug price regulation, drug pricing and drug add-ons, defining costs and revenues both in the healthcare and private editions, costs And the revenues of health insurers and pharmaceuticals, in particular volume and consumption, and the exclusion of proposals and the optimization of drug policy through reforms. The main objective is to analyze and define the basic aspects and problems of the pharmaceutical market in the Czech Republic with an emphasis on its financing.en
dc.subject.translatedpharmaceutical marketen
dc.subject.translateddrug policyen
dc.subject.translatedprice regulation of drugsen
dc.subject.translatedproduction of medicine pricesen
dc.subject.translatedcosts and revenues in healthcareen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mesarcova_2017.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Mesarcova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce732,95 kBAdobe PDFView/Open
Mesarcova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce987,35 kBAdobe PDFView/Open
Mesarcova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce215,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28682

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.