Title: Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu
Other Titles: Evaluation of economic effectiveness of the investment project
Authors: Zíková, Jitka
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28686
Keywords: etapiace;náklady a výnosy;peněžní tok;kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti projektu
Keywords in different language: staging;costs and revenues;cash flow;economic effectiveness evaluation criteria
Abstract: Etapizace a hodnocení ekonomické efektivnosti investice do modernizace chovu skotu s tržní produkcí mléka.
Abstract in different language: Staging nad evaluation of economic effectiveness of the investment into modernization of a dairy farm
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Zikova.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
pv zikova.pdfPosudek vedoucího práce848,43 kBAdobe PDFView/Open
bpo_zikova.pdfPosudek oponenta práce741,6 kBAdobe PDFView/Open
obh_zikova.pdfPrůběh obhajoby práce122,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28686

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.