Název: Analýza příjmů a výdajů nepodnikatelského subjektu
Další názvy: Analysis of income and expenditures of a non-profit organization
Autoři: Čermáková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Oponent: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28693
Klíčová slova: příjmy;výdaje;nezisková organizace;cash flow;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: income;expenditures;non-profit organization;cash flow;financial analysis
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu příjmů a výdajů nepodnikatelského subjektu. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje nepodnikatelský subjekt, typy neziskových organizací, dále popisuje školství na území České republiky a způsob jeho financování. Na konci teoretické části jsou vyjmenované nástroje řízení příjmů a výdajů. V praktické části jsou nástroje aplikovány na konkrétním nepodnikatelském subjektu, kterým je základní a mateřská škola. Završením práce je zhodnocení finanční situace a návrh případných doporučení.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on analysis of income and expenditures of a non-profit organization. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines a non-profit organization, types of non-profit organizations, also describes education system in the Czech Republic including it's funding. The end of this part is focused on management instruments of income and expenditures. In the practical part are the instruments applied on a particular non-profit entity, which is a primary and nursery school. The closing part of this thesis is devoted to the evaluation of the financial situation and potential recommendations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Cermakova_2017.pdfPlný text práce7,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce622,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce178,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28693

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.