Název: Projektování sportovní akce - bubble fotbal
Další názvy: Projecting of sport event - bubble football
Autoři: Babák, Josef
Vedoucí práce/školitel: Charvát Luboš, Mgr.
Oponent: Zeman Radek, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28744
Klíčová slova: bubble fotbal;turnaj;sportovní akce;projektování;hra
Klíčová slova v dalším jazyce: bubble football;tournament;sport event;projecting;game
Abstrakt: Tato bakalářská práce je vytvořena s cílem projektování a organizace sportovní akce bubble fotbalového turnaje pro širokou veřejnost. Je členěna na část teoretickou a praktickou, přičemž teoretická část poskytuje základní informace o pravidlech hry, hracích systémech, reklamě či sponzoringu. Praktická část se naopak věnuje samotnému průběhu turnaje v bubble fotbale, včetně jeho přípravy a propagace. S ohledem na realizaci turnaje se nejrizikovějším bodem stalo stanovení vhodného termínu akce. I přes tuto skutečnost se turnaj uskutečnil a setkal se s velkým ohlasem zúčastněných. Zpětnou vazbou byla mimo pozitivních ohlasů také možná realizace budoucích ročníků akce. Všechny úkoly bakalářské práce byly splněny.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is created with the goal to design and organize a sporting event of the bubble football tournament for the general public. It is devided into theoretical and practical part, where theoretical part provides basic information about games rules, gaming systems, advertising or sponsoring. The practical part deals with the tournament itself, including its preparation and promotion. In view of the tournament´s realization, the most risky point was the selection of a suitable event date. Despite this fact, the tournament took place and met with great enthusiasm. Feedback was also the possible realization of the event in future years. All the tasks of the bachelor´s thesis have been fulfilled.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Josef Babak.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babak - OP.pdfPosudek oponenta práce125,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babak - VP.pdfPosudek vedoucího práce127,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babak.pdfPrůběh obhajoby práce66,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28744

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.