Název: Odlišnosti gymnastických cvičení u dětí předškolního věku
Další názvy: Differences in gymnastic exercises for preschool children
Autoři: Thomayerová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kalistová Petra, Mgr.
Oponent: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28747
Klíčová slova: gymnastická cvičení;průpravná cvičení;předškolní věk;odlišnosti a specifika
Klíčová slova v dalším jazyce: gymnastics;training exercises;preschool age;differences and particularities
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřením na gymnastická cvičení dětí předškolního věku 3-6 let, poukazuje na odlišnosti a specifika těchto cvičení. Zaměřila jsem se na jednoduché gymnastické prvky, které mohou být realizovány v prostorách mateřské školy i školní zahradě. Cílem především bylo vytvoření metodického materiálu pro učitelky, aby se nebály zařazovat tyto cviky do běžného režimu dne. V práci je zohledněna věková kategorie předškolního věku po stránce psychické, fyzické a tělesné. Realizace a praktické ukázky proběhly v prostorách mateřské školy Masarykova, Ostrov, kde pracuji.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focusing on gymnastics exercise of preschool children aged 3-6 years, highlights the dissimilarities and specificities of these exercises. I focused on simple gymnastic elements which can be performed in the kindergarten's area as well as in the school's garden. Primarly, the aim was to create a handbook for teachers to not be afraid to put these exercises into the usual part of the day. There is taken into account the mental,physical and bodily aspects of the mentioned age category in the thesis. Implementation and practical demonstrations took place in the premises of the kindergarten Masarykova in Ostrov, where I've been working.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace- Thomayerova novy.pdfPlný text práce3,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Thomayerova L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce125,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Thomayerova L. - OP.pdfPosudek oponenta práce190,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Thomayerova L..pdfPrůběh obhajoby práce52,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28747

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.